Compare Listings

България в цифри и факти

България в цифри и факти
География и население
Площ 110 994 км2
Води 0,5 %
Граници Румъния (на север);
Сърбия (на северозапад);
Република Македония (на югозапад);
Гърция (на юг);
Турция (на югоизток);
Черно море (на изток)
Климат умереноконтинентален
Столица София
Официален Език Български
Население (пребр. 2011) 7 364 570
Гъстота на нас. 66,35 д/км2
Градско нас. 73 %
Управление
Форма Парламентарна република
Организации ЕС, НАТО, ОЧИЦ, ОССЕ, ООН, Антарктически договор, Съвет на Европа
История
Основаване 681 г.
Първо царство 681 г. – 1018 г.
Второ царство 1185 г. – 1396 г.
Трета  държава От 1878 г.
Влизане в ЕС 1 януари 2007 г.
 
Икономика
БВП (ППС, 2013 г.) 104,6 млрд. долара
Грамотност 98,3
Валута Лев (BGN)
 
Други Данни
Часова зона EET
Лятно Време EEST
Интернет домейн .bg (.eu)
Телефонен код + 359
Официален сайт www.bulgaria.bg

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ е държава в Югоизточна Европа, в източната част на Балканския полуострови заема 23% от неговата територия. Граничи на север с Румъния; на запад със Сърбия и Република Македония; на юг с Гърция и на югоизток с Турция. На изток, по протежение на бреговата ивица, страната се мие от водите на Черно море. Общата дължина на държавната граница е 2245 км, от които 1181 km са сухоземни, 686 km – речни (главно по река Дунав) и 378 km – морски. Освен континенталната част, България също притежава 62 острова в р. Дунав, от които по-големите са Белене, Козлодуй, Вардим, Батин, Голяма бързина, Люляки др. и 7 малки острова в Черно Море(Св. Иван, Св. Кирик, Св. Анастасияи други) с обща площ над 100 кв. км. Със своите 111 хил. км2 площи 7,364 милиона души, България се подрежда на 102-ро и 96-то място съответно по площ и по население в света. По площ България е 11-а в ЕС и 15-а в цяла Европа.

 

КЛИМАТ

В България преобладава умерения климат, със студена зима и горещо лято. Бариерният ефект на Стара планина има силно влияние върху климата в цялата страна – Северна България изпитва по-ниски температури и получава повече валежи в сравнение с южната част.

 

ВОДИ

Реки. Най-дългата река на територията на България е река Дунав-470км(в българския си участък).Тя обаче, само пресича територията ни, като се явява и естествена граница със северната ни съседка – Румъния.

Искър е най-дългата българска река-368км. Извира от Рила и се влива в Дунав.

Други големи притоци на р.Дунав са Лом, Огоста, Вит, Осъм.

От реките вливащи се директно в Черно Море, най-голяма е р.Камчия-245км. Други по-известни реки вливащи се в Черно Море са Ропотамо и Велека(южното Черноморие)

Към Егейската отточна област спадат реките, намиращи се в Горнотракийската низина и Рило-Родопския масив.Най-голяма е река Марица-321км. Струма извира от Витоша, дълга е 290км и има добре развита речна тераса.Места от своя страна извира от Рила.И двете са важни за стопанството на страната.

Езера В България има над 400 езера с обща площ от 95кв.км. Според вида си те се делят на:тектонски, карстови, свлачищни, високопланински, крайречни и крайморски.

Крайморски Те са общо два вида-лиманни(Варненско езеро – 19м дълбочина), Бургаско езеро(27,6кв.км – площ) и Атанасовско езеро. Лагунни – Поморийско езеро.

Високопланински Те са възникнали възоснова действието на ледниците по високите части на Рила и Пирин.В рила са 140 на брой, в Пирин – 119.Най-голямото Рилско езеро е Смрадливото с площ от 212дка, а най-дълбоко е Окото -38м.В Пирин първенец е Поповото езеро.

Минерални България е една от страните с най-голям воден ресурс на минерална вода.Тя се дели на два вида-според веществата в нея и според температурата.Според температурата биват : студени до 37гр, топли – от 37 до 60 градуса и горещи – над 60гр.Минерални подземни води има в областта на Хисаря, Хасково, с.Баня, Стара Загора и др.

 

НАСЕЛЕНИЕ

Населението на България е 7 364 570 души според окончателните резултати от последното официално преброяване от 2011 г.

Държавообразуващият етнос на страната – българите, съставлява 84,8% от населението. Две от малцинствата са сравнително по-големи от останалите малцинства – турците са 8,8% и циганите са 4,9%; останалите 1.5% включват други малцинства – руснаци, арменци, китайци, власи, каракачани, украинци, гърци, евреи, румънци.

Българският език се говори като майчин и роден език от 85,2% от населението, който е и официалният и националният, останалата част обикновено има българския за втори език. Турският е майчин на 9.1%, а циганският на 4,2%

В градовете живеят 72,5% от населението, а 27,5% живеят в селата. Близо 18% живеят в столицата и най-голям град София.Седемте града с население над 100 хиляди жители са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен, като Пловдив и Варна са с над 300 хиляди, а София с над 1 милион души.

 

ЕЗИК

Българският език е индоевропейски език от групата на южно славянските езици. Той е официалният език на Република България и един от 23-те официални езика на Европейския съюз.Българският език е най-ранният писмено документиран славянски език. В България се заражда кирилицата – азбука, създадена най-вероятно от св. Климент Охридски и наречена на неговия учител и създател на глаголицата, св. Кирил Философ. Българската азбука е тази, чрез която се извършва писменото предаване на книжовния български език. Представлява основата на кирилицата и съдържа 30 букви.

 

РЕЛИГИЯ

България няма официална религия според конституцията си, вместо това като „традиционна религия“ за страната е посочено православното християнство, а като православни християни са се самоопределили 59% от населението. Най-голямата малцинствена религия е ислямът, който е посочен за свое вероизповедание от 7.8% от населението (главно от турското малцинство, но също и от българи мохамедании една пета от циганите, като 7,4% са сунити, 0,4% са шиити и други), следва протестантство 0.9%, римокатолицизъм 0.7%, нехалкедонизъм 0.02%, 0.13% следват други религии, а останалите 31% или са посочили, че нямат вероизповедание

 

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

Съгласно Конституцията от 1991 година България е парламентарна република, с ясно изразено разделение на властите.Българският парламент – Народното събрание е еднокамерен парламент и се състои от 240 народни представители, избирани за срок от 4 години. Пълномощията, работата и задачите на парламента са описани в глава Трета в Конституцията (чл. 62 – Чл. 91). Сред тях са приемането на закони, контрол над изпълнителната власт, одобряването на бюджета, насрочването на президентски избори, избора и отзоваването на министър-председателя и други министри, обявяването на война, разполагането на войски извън България и ратифицирането на международни договори и споразумения. От 2006 година Народното събрание избира омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите.

Президентът на Републиката се избира пряко за 5-годишен срок с право на едно преизбиране. Той е държавен глава, върховен главнокомандващ на въоръжените силии председател на Консултативния съвет за национална сигурност. Макар да не притежава законодателна власт или инициатива, президентът може да върне законопроект за преразглеждане, въпреки че парламентът може да отхвърли ветото с обикновено мнозинство при гласуване. Президентът има вицепрезидент, избиран заедно с него на преки избори.

 

НАЦИОНАЛНИ СИМВОЛИ

Националните символи на българската държава са знаметохимнътгербът и Гвардията на Републиката.

Националното знаме на България има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен и червен, разположени хоризонтално отгоре надолу, като цветните полета са еднакви по форма и размери.

Мила Родино става национален химн на България през 1964 г. Основа на музиката и текста е песента „Горда Стара планина“

Гербът на България е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле, обърнат на дясна хералдическа страна, поставен върху щит. От двете му страни има изобразени лъвове-щитодръжци, а над него — царска корона. Под щита има постамент от дъбови клонки със златни плодове и девизна лента с трикольорен кант, на която има изписан националният девиз „Съединението прави силата“.

Zname Bulgaria

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ

1 януари Нова година
3 март Ден на Освобождението на България от османско иго
Петък (март – май) Велики петък (Разпети петък)
Събота (март – май) Велика събота (Страстна събота)
Април/май Великден
1 май Ден на труда и на международната работническа солидарност
6 май Гергьовден, Ден на храбростта и празник на Българската армия
24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
6 септември Ден на Съединението на България
22 септември Ден на Независимостта на България
1 ноември Ден на народните будители
24 декември Бъдни вечер
25 и 26 декември Рождество Христово (Коледа)
Неделя Всяка неделя от седмиците в годината

 

АДМИНИСТРАТИВНО  ДЕЛЕНИЕ

От 1999- та насам Република България административно е разделена на 28 области, Всички те са наименувани на областния си център, като самата столица образува отделна област. Всяка област се управлява от областен управител(подпомаган от областна администрация), назначавани от Министерския съвет.

 

ИКОНОМИКА

България е промишлено-аграрна страна с отворена пазарна икономика, средно развит частен сектор и известен брой стратегически държавни предприятия.Най-голям дял в икономиката имат промишлеността и земеделието, въпреки че секторът на услугите устойчиво повишава своя дял в БВП. България произвежда значителни количества желязо, мед, злато, бисмут, каменни въглища, електроника, рафинирани петролни горива, части за превозни средства, оръжие и строителни материали.

 

ПАРИ

Левът (съкратено: лв.) е паричната единица на България, емитирана от Българската народна банка. Разделя се на 100 стотинки. Българският ЛЕВ е привързан към ЕВРО в съотношение 1,95583 лева за 1 евро. В обръщение са банкноти с номинал 2, 5, 10, 20, 50 и 100 лева.

Обмен на валута се извършва в банки или обменни бюра. Банките работят от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа. Желателно е да носите със себе си документ за самоличност.

 

МИТНИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Парични средствана стойност до 10 000 евро не подлежат на писмено деклариране пред митническите органи при внос и пътниците могат да преминат през “Зеления коридор”, което означава, че лицето няма нищо за деклариране.

Когато внасяните парични средства са на стойност 10 000 евро или повече, лицето писмено декларира във Декларация за паричните средства общата стойност на паричните средства в евро, произхода и предназначението им, транспортен маршрут, транспортно средство и задължително преминава през “Червения коридор”.

Внасянето и изнасянето на скъпоценни камъни и благородни метали от местни и чуждестранни физически лица се урежда от министъра на финансите и е свободно в следните размери:

– злато и платина в необработен и полуобработен вид – до 37 грама

– бижута и аксесоари от злато и платина – до 60 грама

– сребро в необработен и полуобработен вид, както и бижута – до 300 грама

Всеки пътник над 17 годишна възраст може да внесе:

а) тютюневи изделия:

” 200 цигари, или
      ” 100 пурети (пури с максимално тегло 3 грама всяка), или
      ” 50 пури, или
      ” 250 грама тютюн за лула или друг начин на пушене;

б) алкохол и алкохолни напитки:

” дестилирани и спортни напитки с обемно алкохолно съдържание над 22 % неденатуриран етилов алкохол с обем алкохолно съдържание 80 % и повече – 1 литър, или
      ” дестилирани и спиртни напитки и аперитиви на винена или алкохолна основа, тафия, саке или подобни напитки с обемно алкохолно съдържание не по-високо от 22 %, пенливи вина, ликьорни вина – 2 литра, или
      ” непенливи вина – 2 литра;

в) парфюми – 50 грама, и тоалетни води – 0,25 литра;

г) медикаменти– в количества, отговарящи на нуждите на пътника.

 

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

В България има 4 международни летища: София (SOF), Бургас (BOJ), Варна (VAR) и Пловдив (PDV)

София – www.sofia-airport.bg

Варна – www.varna-airport.bg

Бургас – www.bourgas-airport.com

Пловдив – www.plovdivairport.com

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

Единен европейски номер за спешни повиквания      112

Бърза помощ                                                                  112

Полиция                                                                          112

Пожарна                                                                          112

Пътна помощ                                                                  112

Сходни статии

Ние можем да организираме вашата визита в България за недвижими имоти в Диневи Груп

Ние можем да организираме Вашето настаняване и придружаващ специалист по време на престоят Ви в Диневи Груп.

Виж още

Етапи при закупуване на недвижим имот от Диневи Груп

Разкажете за своите критерии на нашият представител. Ние ще ви предложим най-удачните варианти и схеми на плащания – за да направите най-правилният избор.

Виж още

Степен на завършеност и площообразуване на апартаменти в Диневи Груп

Степен на завършеност – “до ключ”: стените са боядисани с боя, подовете са покрити с теракот  и/или ламинат...

Виж още