Compare Listings

ВНЖ в България за пенсионери

ВНЖ в България за пенсионери

За чужденците–пенсионери България предоставя най-лесното основание за получаване на ВНЖ, без да изисква нито роднински, нито икономически връзки със страната, нито предварителни съгласувания с Министерствата. Разрешение за продължително пребиваване в страната може да получи всеки чужденец – пенсионер, които има достатъчно средства за преживяване в страната. Процесът се състои от 2 етапа:

 

Етап 1

За влизане в България с цел оформяне на ВНЖ се оформя дългосрочна виза “D”.

За това чужденецът – пенсионер освен стандартния пакет документи за получаване на виза,подава в посолството или консулството на Република България в своята страна следните документи/оригинал и две копия на всяка справка/:

  1. Визова анкета в два екземпляра.
  2. Задграничен паспорт, който е със срок на действие в течение минимум три месеца след приключване на пътуването (трябва да се направи копие на първата страница на паспорта).
  3. Две цветни снимки на светъл фон с размери 3,5 х4,5 см.
  4. Резервация за билети.
  5. Полица за медицинска застраховка, действителна в страните от Европа за целия срок на пътуването. Сумата не трябва да е  по-малко от 30 000 евро.
  6. Жилище, в което да живее по време на пребиваването в страната. Нотариален акт за апартамент/къща в България в случай на покупка на недвижим имот. Или нотариално заверен договор за наем на жилище, ако не притежават собствен недвижим имот.
  7. Доказателство за финансово и социално обезпечение за времето на престоя в страната. Нужно е да се открие сметка в българска банка и да се внесат 1-1,5 хиляди евро на човек. Извлечение за наличието на парите и сметката предоставяте в посолството.
  8. Кандидатите, които са на 18 години, с изключение на лицата без гражданство трябва да предоставят свидетелство за съдимост, оригинал и заверен превод.
  9. Потвърждаване на пансионния статус, трябва да потвърди компетентния орган на Русия (като правило, пенсионен фонд), което доказва, че сте пенсионер и получава пенсия (в превод на български език за пенсия за последните три месеца).

Разходите включващи – такса за разглеждане на документите за получаване на  виза “D”/около 4400 рубли/легализация/удостоверение за юридическата сила на документа на територията на друга страна/ и превод на български език, справка за  получаване на  пенсия, свидетелство за съдимост и пенсионно удостоверение. Най-добре е да ползвате услугите на легализиран преводач в посолствата и консулствата на България.

По закон срокът за получаване на  виза “D” е минимум 30 дни. През туристическия период се налага да чакате няколко месеца.

 

Етап 2 — придобиване на ВНЖ

След получаване на виза категория “D”, която се издава за срок от 6 месеца, чужденецът е длъжен да влезе в България и да подаде в служба Миграция по местонахождение на своето бъдещо жителство нов пакет документи  на български език, потвърждаващи всички основания за получаване на вид на жителство. Най-добре е да започнете оформянето на ВНЖ по-рано.

За издаване на  ВНЖ е  необходимо да предоставите същия пакет документи, както и за виза “D”, с изключение на самолетните билети. Необходимо е да направите  и медицинска застраховка в България със срок за една година напред.Стойността зависи от вида на полицата: от 100 лева в година за “основния пакет” до 1500 лева — пълно покритие.

ВНЖ се издава за  7 работни дни. При получаване на паспорта с печат е необходимо да подадете заявление за подготовка за лична карта. Това може чрез бърза поръчка /7 дней/или обикновена/30 дней/. Цените съответно — 90 и 45 лева.

Разходите за получаване на ВНЖ в България включват — държавна  такса за услуги/печат в паспорте/-500 лева (250 евро) за година, извлечения от банката — 40 лева,нотариални услуги, преводач, юрист,стойността на задължителната  медицинска застраховка и такса за оформяне на  личната  карта. Разходите достигат до 1000 лева.

След продължително разглеждане на предоставените документи, служба Миграция издава на пенсионера Разрешение за дългосрочно пребиваване в България.

ВНЖ може да получите за срок от 6 месеца или  за 1 година. След изтичане на срока на действие на разрешението, чужденецът го продължава отново и така в течение на 5 години, след което има право да получи дългосрочно пребиваване в България – ДВЖ.

Сходни статии

Защо България е атрактивна за инвестиции в недвижими имоти!

Поради своето географско положение, България предлага четири ясно изразени сезона.

Виж още

Оформяне на визи и ПМЖ за България

Списък на документи, необходими за получаване на виза за България на собствениците на недвижими имоти.

Виж още

Виза за собствениците на недвижими имоти в България

Списък на документи, необходими за получаване на виза за българия на собствениците на недвижими имоти.

Виж още